Фузије и конфузије: Улога фузија у лечењу карцинома плућа и других солидних тумора

Аутори: др Сања Ћировић, НСав.др Радмила Јанковић
Акредитовано:А-1-385/22 са 5 бодова, за лекаре и фармацеуте
Тест важи до 7.3.2023.

Започните тест