Новине у дијагностици и лечењу уринарних инфекција у деце

Аутори: Проф. др Мирјана Костић
Акредитовано:А-1-1039/22 са 2 бода за лекаре
Тест важи до  9.5.2023.

Започни тест