Зависност од хране као нови концепт у пракси

Аутори: доц. др Јелена Јовић, проф. др Александар Ћорац, проф. др Бранко Јаковљевић, проф. др Милан Латас, проф. др Драгана Игњатовић Ристић
Акредитовано:А-1-1316/22 са 5 бодова за лекаре, фармацеуте, биохемичаре, стоматологе и медицинске сестре и техничаре
Тест важи до 15.08.2023
Секција за хигијену

Започни тест