Обавештење о сертификатима

Потврде са одржаних скупова који немају котизацију бесплатно добијају само чланови СЛД и шаљу се на адресу коју сте оставили приликом регистрације

Остали учесници , који нису чланови, плаћају 4.000 динара по сертификату-потврди

Уколико имате питање везано за издавање сертификата: kme@sld.org.rs