Комисије

Комисије Српског лекарско друштва, мандат 2015-2019

Етички комитет
​Комисија за нормативну делатност
Комисија за годишње награде и признања СЛД
Комисија за примаријат председник Београд
Комисија за предлагање кандидата за САНУ
Издавачки савет
Одбор за континуирану медицинску едукацију