Подружнице у Београду

ПродужницаМестоПредседникСекретар
Војно медицинска академијаЦрнотравска 17, Београддоц, др Милан ЈОВАНОВИЋаист.др Оливера ЈОВАНИКИЋ
Градски завод за хитну медицинску помоћБулевар Франше Д’ Епереа 5, Београдприм. др Загорка МАКСИМОВИЋ
потпредседник:
др Јована Обреновић
др Александар ОБРАДОВИЋ
Дом здравља „Вождовац“Устаничка 16, Београддр Немања МИЛОВАНОВИЋ
потпредседник:
др Снежана Спасић
др Мирјана МИЛОЈЕВИЋ
Дом здравља „Врачар“Бојанска 16, Београддр Гордана РАДЕВИЋдр Александра  БОГДАНОВИЋ
Дом здравља „Др Милутин Ивковић“Кнез Данилова 16, Београддр Љиљана БАЈАГИЋ ИЛИЋ
потпредседник:
др Милана Шишић
др Мирољуб ЖИКИЋ
Дом здравља „Звездара“Олге Јовановић 11, Београддр Гордана СТАНОЈЕВИЋдр Мила ОТАШЕВИЋ
Дом здравља „Земун“Раде Кончара 46дису урадили изборе
Дом здравља „Др Ђорђе Ковачевић“,Др Ђорђа Ковачевића 27, Лазаревацдр Милена КОСТИЋ
потпредседник:
др Наташа Шаренац
др Драгица ГАВРИЛОВИЋ
Продужница  Младеновац11400 Младеновацдр Лепа ЗАВИШИЋ АНЂЕЛКОВИЋ
потпредседник:
др Маја Вучковић
др Сузана ДМИТРОВИЋ БАНКОВИЋ
Дом здравља „Нови Београд“Маршала Толбухина 30,
Нови Београд
др Љиљана МИЛОЈЕВИЋдр Марина АРСИЋ
Дом здравља „Обреновац“Војводе Мишића 231, Обреновацприм. др Снежана ЈАНКОВИЋдр Миланка БРАНКОВИЋ
Дом здравља „Др Симо Милошевић“Пожешка 82-84, Београддр Мирјана МАРКОВИЋ
потпредседник:
др Катарина Лазовић
др Јасмина ШКОРИЋ
Дом здравља “Стари град“Симина 27, Београддр Снежана ВУЈАНОВИЋдр Наташа МИЛИВОЈЕВИЋ
Завод за здравствену заштиту студенатаКрунска 57, Београддр Снежана РИСТИЋ СТОЈАНОВИЋ
потпредседник:
др Естера Видаковић
др Миодраг АРСИЋ
Завод за здравствену заштиту радника  
железнице Србије
Савска 23, Београддр Марина ВАСИЋ ПРЕЛИЋ
потпредседник:
др Гвозден Радојковић
др Данијела ЈОЧИЋ КНЕЖЕВИЋ
Институт за медицину рада и радиолошку заштиту КЦС
„Др Драгомир Карајовић“
Делиградска 29, Београддр Бранислав МАРИЋдр Наташа МИЛАДИНОВИЋ ЂУКАНОВИЋ
ИКВ “Дедиње“Хероја Милана Тепића 1, Београддр Оливера ЂОКИЋдр Мирослав ТОМОВИЋ
КБЦ “Бежанијкса коса“Бежанијска коса бб, Земунмр сц. др БОРИСЛАВ ТОШКОВИЋ
потпредседник:
др Марина Суботић
КБЦ „Др Драгиша Мишовић“Хероја Милана Тепића 1, Београддр Миодраг ТРАЈКОВИЋ
потпредседник:
др Александра Љубоја
др Наташа ФИЛИПОВИЋ
КБЦ „Земун“Вукова 9, Земунасист. др Зорица ЦВЕТКОВИЋ
потпредседник:
др Ненад Јаневски
др Андрија аКУЛИЋ
КБЦ „Звездара“др Игор ТОРБИЦАпотпредседник:
прим. др Татјана Радаљац
Кл. асист. др Гордана Михајловић
Фонд ПИОЗДр Александра Костића 9, Београддр Виолета ЈОВАНОВИЋ
потпредседник:
др Снежана Стјепанпвоћ Богдановић
др Росанда ГРУБОР ДРАГИШИЋ
Клинички центар СрбијеПастерова 2, Београдпроф. др Ана ШИЈАЧКИдр Владимир РАДАК
Стоматолошки факултетБеограднису извршили изборе