Председништво

Подружнице Унутрашњост
 Крагујевацдр Томислав Недељковић
 Краљеводр Стојанка Ратковић
 Крушевацприм. др Невенка Добричић Чеврљаковић
 Лесковацдр Горан Цветановић
 Нишпроф. др Зоран Милошевић
 Подружнице Београд
 КЦС  академик Небојша Лалић
 Секције
 Анестезиолошка  проф. др Невена Калезић
 Гинеколошка  проф. др Љиљана Мирковић
 Интернистичка  доц. др Небојша Антонијевић
 Кардиолошка  др Душан Бастаћ
 Општа  прим. др Драгана Трифуновић Балановић
 Педијатријска  проф. др Недељко Радловић, генерални секретар СЛД
 Ургентна  др Бојана Узелац
 Уролошка  проф. др Драгослав Т. Башић,потпредседник СЛД
 Физикална  доц. др Мирко Грајић
 Хируршка  проф. др Србислав Кнежевић
 Орална имплантологија  доц. др Бојан Јањић
 Орални хирурзи  асист. др Бранислав Илић
 Стоматолошка протетика  проф. др Раде Живковић
 Друштво лекара Војводине
 Нови Сад  проф. др Ксенија Бошковић
  председник ДЛВ СЛД
  потпредседник СЛД
 Нови Сад  прим. др Бранислав Кардашевић
 Нови Сад  проф. др Снежана Томашевић Тодоровић
 Зрењанин  мр сц мед. др Здравко Ждрале
 Друштво лекара КиМ 
  проф. др Татајана Новаковић,
  председник Друштва лекара КиМ
  потпредседник СЛД
 Академија медицинских наука   СЛД  
  проф. др Љубица Ђукановић, председник Академије 
  проф. дрДрагослав Стаменковић, потпредседник АМН
  проф. др Нада Димковић, генерални секретар АМН 
  проф. дрДрагана Јанић,
  академик Радоје Чоловић, председник СЛД
 Чланови на предлог Извршног   одбора 
 Секција за историју медицине  др Зоран Вацић
 Подружница Зајечар  прим.др мр Братимирка Јеланковић
 Пордружница Лозница  др Љиљана Тешић Видовић
 Подружница Смедерево  прим. др Бранислав Тодоровић
 Подружница Шабац  др  ЉиљанаСтанимировић
Председништво 2019-2023