Контакт

Телефон: 011 3234-450
E-mail: sld@sld.org.rs
Адреса: Џорџа Вашингтона 19, Београд

ПИБ: 100043196
МБ: 07010940
ШД: 9412 Делатност струковних удружења
СТРУЧНА СЛУЖБА СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА

Служба администрације:тел 011 3234 – 450;
E-mail: sld@sld.org.rs

Правни саветник и начелник Стручне службе СЛД
Сузана Бјелогрлић, дипл. правник
Заменик начелника
Сенка Миљеновић, економиста (самост. рачуновођа)
Референт администрације
Наталија Вуковић

Референт Академије медицинских наука и Примаријата:
тел/факс 011/3233 – 578;
E-mail: akademija@sld.org.rs
Сара Јањић

Рачуноводство:
тел/факс 011 3346 – 963;
E-mail: racunovodstvo@sld.org.rs
Шеф рачуноводства : Ања Катић

Референт за евиденцију чланова СЛД-а и претплате на часописе:
тел 011 3245 – 149;
E-mail: clanovi@sld.org.rs
Ана Цимбаљевић

Благајник:
тел/факс 011 3348 – 654;
E-mail: finansije@sld.org.rs
Оливера Шарац 

Књиговођа:
тел. 011 3246 – 829;
E-mail: knjigovodstvo@sld.org.rs
Дијана Ђилас

Магационер: тел 011 3234 – 261
lekar@sld.org.rs
Вукосава Дамљановић

„Српски архив за целокупно лекарсктво“ и “Стоматолошки гласник Србије“

011 4092776; и  011 4094479
E-mail: office@srpskiarhiv.rs

Лектор: Дивна Продановић, лектор за српски језик;
Мирко Рајић, лектор за енглески језик

Ана Миловановић, лектор за енглески језик

Радно време са странкама, свих служби, од 10 до 14 часова,
Служба за изавање потврда: понедељак, уторак, среда, четвртак од 12 до 14 часова,
 / петком се не врши подела потврда/

Континуирана медицинска едукација
Служба издавања потврда: тел 011 3246 – 090; E-mail: kme@sld.org.rs
Тамара Стефановић