УПОТРЕБА И ЗАВИСНОСТ ОД БЕНЗОДИЈАЗЕПИНА – ОСНОВЕ

Секција за болести зависности
Аутори: прим. др Горан Лазетић, прим. мр сц. мед. др Ивице Младеновић

Акредитовано: А-1-1165/23, са 3 бода за лекаре, за фармацеуте, за медицинске сестре и техничаре.

Тест важи до 22.5.2024.