Дерматовенртолошка секција

Време

29/09/2023    
13:00

Локација

Официрски дом
Орловића Павла 28а, Ниш, Србија

Тип догађаја

Акредитовано: А-1-1750/23, са 4 бода за слушаоце, за лекаре.

Бесплатно за чланове Друштва, за учеснике који нису чланови 4.000 динара за израду сертификата.

___