Канцеролошка секција

Време

23/11/2022 - 26/11/2022    
00:00

Локација

Crowne Plaza
Владимириа Поповића 10, Нови Београд, 11070

Тип догађаја

59 Канцеролошка надеља

Акредитован:А-1-1978/22 за учеснике  6 бодова, за постере 7 и усмене
презентације   9, за лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре,
мед.сестре

KANCEROLOŠKA NEDELJA