Секција специјализаната, докторанада и младих лекара-Изборна скупштина

Време

12/06/2023    
17:30

Локација

Српско лекарско друштво
Џорџа Вашингтона 19, Београд, 11000

Тип догађаја