Секција за медицину рада

Време

24/02/2023    
11:00

Локација

Управа за ванредне ситуације
Мије Ковачевића број 2-4, Београд, Србија

Тип догађаја

„ЗДРАВСТВЕНА ПРЕВЕНЦИЈА У МИНИСТАРСТВУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА“

У поступку акредитације