Секција за социјалну медицину

Време

21/12/2023    
10:00

Локација

Српско лекарско друштво
Џорџа Вашингтона 19, Београд, 11000

Тип догађаја

Синдром сагоревања – мултидисциплинарни приступ

Акредиовано : A-1-2216/23 са 6 бода за слушаоце, за лекаре.

Бесплатно за чланове Друштва, за учеснике који нису чланови 4.000 динара за израду сертификата.

___