Електронски тестови

Напомена:Потврда коју аутоматски добијате када положите тест није правно ваљан документ. Потребан вам је СЕРТИФИКАТ-ПОТВРДА који можете преузети у Српском лекарском друштву или Вам се исти шаље на Вашу адресу.

УСЛОВ ЗА ДОБИЈАЊЕ БЕСПЛАТНЕ ПОТВРДЕ-СЕРТИФИКАТА ЈЕСТЕ ДА СТЕ ИЗМИРИЛИ ГОДИШЊУ ЧЛАНАРИНУ ЗА ДРУШТВО. УКОЛИКО НИСТЕ ЧЛАН СЛД-А, НЕОПХОДНО ЈЕ ДА УПЛАТИТЕ 4.000,00 ДИНАРА ЗА СВАКИ СЕРТИФИКАТ.

Уплату извршити на т.р.  205- 8041-21 са позивом на број акредитације теста и датумом полагања, нпр 569/23.

Програми организованог скрининга рака дојке, рака грлића материце и колоректалног карцинома

Секција за социјалну медицину
Аутори:проф. др Верица Јовановић, др Радољупка Радосављевић, др Клаудиа Кравић, др Бојана Павловић, др Тамара Наумовић, др Александра Николић
Акредитовано:А-1-569/23,са  3 бода за лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре, мед.сестре и техичаре
Тест важи до 13.3.2024.

Зависност од хране као нови концепт у пракси

Секција за хигијену
Аутори: доц. др Јелена Јовић, проф. др Александар Ћорац, проф. др Бранко Јаковљевић, проф. др Милан Латас, проф. др Драгана Игњатовић Ристић
Акредитовано:А-1-1316/22 са 5 бодова за лекаре, фармацеуте, биохемичаре, стоматологе и медицинске сестре и техничаре
Тест важи до 15.08.2023