Електронски тестови

Напомена:Потврда коју аутоматски добијате када положите тест није правно ваљан документ. Потребан вам је СЕРТИФИКАТ-ПОТВРДА који можете преузети у Српском лекарском друштву или Вам се исти шаље на Вашу адресу.

УСЛОВ ЗА ДОБИЈАЊЕ БЕСПЛАТНЕ ПОТВРДЕ-СЕРТИФИКАТА ЈЕСТЕ ДА СТЕ ИЗМИРИЛИ ГОДИШЊУ ЧЛАНАРИНУ ЗА ДРУШТВО. УКОЛИКО НИСТЕ ЧЛАН СЛД-А, НЕОПХОДНО ЈЕ ДА УПЛАТИТЕ 2.000,00 ДИНАРА ЗА СВАКИ СЕРТИФИКАТ.

Уплату извршити на т.р. 325-9500600040175-96 са позивом на број акредитације теста и датумом полагања, нпр 1816/25022021

Зависност од хране као нови концепт у пракси

Секција за хигијену
Аутори: доц. др Јелена Јовић, проф. др Александар Ћорац, проф. др Бранко Јаковљевић, проф. др Милан Латас, проф. др Драгана Игњатовић Ристић
Акредитовано:А-1-1316/22 са 5 бодова за лекаре, фармацеуте, биохемичаре, стоматологе и медицинске сестре и техничаре
Тест важи до 15.08.2023

Утицај ране дијагнозе и савремене терапије хроничних артритиса на радну продуктивност и квалитет живота оболелих

Секција опште медицине
Аутори: прим. др Мирјана Лапчевић и доц. др Предраг Остојић
Акредитовано: А-1-383/22 са 5 бодова за лекаре, стоматологе и мед. сестре и техничаре
Тест важи до 7.3 2023