Како постати члан?

Како постати члан?

Добродошли на део сајта Српског лекарског друштва намењен евиденцији чланова.

Да би постали наш члан Српског лекарског друштва, потребни су:

1) попуњена приступница (Преузми приступницу) – попуњену приступницу послати на адресу clanovi@sld.org.rs

2) фотокопирана или секнирана диплома о завршеном факултету

3) уплаћена чланарина

Молимо Вас да у формулар унесете валидне податке, а они ће бити чувани у складу са највишим стандардима заштите приватности.

Такође Вас молимо да приликом уплате посебну пажњу обратите на поље „Позив на број“ које се обавезно попуњава према инструкцијама датим у примеру.

Све додатне информације о евиденцији чланова и чланству у СЛД можете добити на телефон: 011/3245-149

СПИСАК СЕКЦИЈА

ШИФРА СЕКЦИЈЕ   НАЗИВ СЕКЦИЈЕ
0014 ОПШТА МЕДИЦИНА
0015 АКУПУНКТУРА
0016 AЛЕРГОЛОГИЈА И КЛИНИЧКА ИМУНОЛОГИЈА
0017 АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА, ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕЊЕ И ТЕРАПИЈА БОЛА
0020 БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ
0021 БОЛЕСТИ УСТА И ЗУБА
0022 ВАЗДУХОПЛОВНА МЕДИЦИНА
0023 ГАСТРОЕНТЕРОЛОШКА
0024 ГЕРИЈАТРИЈСКА
0025 ГИНЕКОЛОШКОАКУШЕРСКА СЕКЦИЈА
0026 ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОШКА
0027 ДЕЧЈА НЕУРОПСИХИЈАТРИЈА
0028 ДЕЧЈА ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА
0029 ДЕЧЈА ХИРУРГИЈА
0031 СЕКЦИЈА ДЕЧЈИХ ОРТОПЕДА СРБИЈЕ
0032 ЕНДОКРИНОЛОШКА
0033 ЕПИДЕМИОЛОШКА
0034 ИНТЕНИСТИЧКА СЕКЦИЈА
0035 ИНФЕКТОЛОШКА
0036 ИСТОРИЈА МЕДИЦИНЕ
0037 КАНЦЕРОЛОШКА
0038 КАРДИОЛОШКА
0039 КЛИНИЧКА БИОХЕМИЈА
0041 МЕДИЦИНА РАДА
0043 МИКРОБИОЛОШКА
0044 НЕУРОЛОШКА
0045 НЕУРОХИРИШКА
0046 НЕФРОЛОШКА
0047 НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА
0048 ОРАЛНА ИМПЛАНТОЛОГИЈА
0049 СЕКЦИЈА ЗА ОРТОПЕТСКУ ХИРУРГИЈУ И ТРАУМАТОЛОГИЈУ
0050 ОРЛ
0051 ОРАЛНА ХИРУРГИЈА
0053 ОФТАЛМОЛОШКА
0054 ПАТОЛОШКА АНАТОМИЈА
0055 ПЕДИЈАТРИЈСКА
0056 ПЕРИНАТАЛНА
0058 ПНЕУМОФТИЗИОЛОШКА
0059 ХИГИЈЕНА (ПРЕВЕНТИВНА МЕДИЦИНА)
0061 ПСИХИЈАТРИЈСКА
0062 ПСИХОТЕРАПИЈСКА
0063 РАДИОТЕРАПИЈСКА
0064 РАДИОЛОШКА
0065 РЕУМАТОЛОШКА
0068 КЛИНИЧКА И ПРИМЕЊЕНА АНАТОМИЈА
0069 СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА
0070 СПОРТСКА МЕДИЦИНА
0071 СТОМАТОЛОШКА СЕКЦИЈА
0072 СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА
0073 СУДСКА МЕДИЦИНА
0074 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МЕДИЦИНА
0076 ТРАНСФУЗИОЛОШКА
0077 ХЕМАТОЛОШКА
0078 ХЕПАТОЛОШКА
0079 ХИРУРШКА
0081 ФАРМАКОТЕРАПИЈСКА
0082 ИЗИОЛОГИЈА И ПАТОФОЗИОЛОГИЈА
0083 ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА
0085 УРГЕНТНА МЕДИЦИНА
0087 ЦИТОЛОГИЈА И ЦИТОДИЈАГНОСТИКА
0093 ИНТЕРСЕКЦИЈСКИ ОДБОР ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКУ МЕДИЦИНУ
0094 АКАДЕМИЈА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
0095 УРОЛОШКА
0096 КВАНТНА
0097 ГРУДНА ХИРУРГИЈА
0098 ФАРМАЦЕУТСКА
0099 ХОМЕОПАТСКА
0100 КЛИНИЧКА ФАРМАКОЛОГИЈА
0102 ИНТЕРСЕКЦИЈСКИ ОДБОР ЗА ЗДРАВСТВЕНИ МЕНАЏМЕНТ
0103 ИНТЕРСЕКЦИЈСКИ ОДБОР ЗА УНАПРЕЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВУ
0105 АУТОНОМНИ НЕРВНИ СИСТЕМ
0106 ИНТЕРСЕКЦИЈСКИ ОДБОР ЗА БОЛ
0107 ТРАДИЦИОНАЛНА МЕДИЦИНА
0108 ИНТЕРСЕКЦИЈСКИ ОДБОР ЗА МЕЛАНОМ
0109 ИНТЕРСЕКЦИЈСКИ ОДБОР ОНКОЛОГИЈЕ ГЛАВЕ И ВРАТА
0110 СЕКЦИЈА СПЕЦИЈАЛИЗАНАТА, ДОКОТРАНАДА И МЛАДИХ ЛЕКАРА
0179 СЕКЦИЈА ЗА ХИРУРГИЈУ ШАКЕ
0185 ИНТЕРСЕКЦИЈСКИ ОДБОР ХИТНИХ ПОМОЋИ