Оснивање секције Персонализоване микологије

У Српском лекарском друшту почела је са радом новооснована секција „Персонализована микологија“.