logogrey

Ендокринолошка секција

(овде може ићи мали текст када је основана и сл.)

Актуелности

  • Нема стручних скупова у најави

Председник:
проф.др Милан Петаков
Клиника за ендокринологију КЦС, Београд

Потпредседник:

Секретар:
Клин.аист.прим др  Марко СТОЈАНОВИЋ
Клиника за ендокринологију КЦС, Београд