logogrey

Геријатријска секција

Актуелности

  • Нема стручних скупова у најави
  • Нема прошлих стручних скупова

Председник:
асист. др Гордана Михајловић
КБЦ Звездара
Кл.оделење за геријатрију
“Проф. др Петар Королија“ Београд

Потпредседник:
др Мирослав Креачић

Секретар:
др Милица М. Мићовић
КБЦ Звездара
Кл.оделење за геријатрију
“Проф. др Петар Королија“ Београд