logogrey

Реуматолошка секција

Актуелности

  • Нема стручних скупова у најави

Председник:
проф. др Александра Томић Лучић
Клиника за интерну медицину
КЦ Крагујеац

Потпредседник:

Секретар:
доц. др Мирјана Веселиновић
КЦ Крагујеац