logogrey

Секција специјализаната, докторанада и младих лекара

Актуелности

  • Нема стручних скупова у најави
  • Нема прошлих стручних скупова

Председник:
др Марија С. Станковић
Београд
sld.spec.phd.dr@gmail.com

Потпредседник:

Секретар:
др Сањин Ковачевић
Београд