logogrey

Секција за дечју и превентивну стоматологију

Актуелности

  • Нема стручних скупова у најави
  • Нема прошлих стручних скупова

Председник:
роф. др Зоран Мандинић
Клиника за дечју и превентивну стоматологију, Београд

Потпредседник:
доц. др Сања Вујков

Секретар:
доц. др Милош Белоица
Клиника за дечју и превентивну стоматологију
Београд