logogrey

Секција за физиологију и патофизиологију

Актуелности

  • Нема стручних скупова у најави
  • Нема прошлих стручних скупова

Председник:
проф. др Татјана Радосављевић
Институт за патолошку физиологију
Љубодраг Буба Михаиловић МФ,
Београд

Потпредседници:
проф. др Снежана Жунић
проф. др Снежана Живанчевић-Симоновић
проф. др Драго Ђорђевић

Секретар:
доц. др Душан Младеновић
Институт за патолошку физиологију Љубодраг Буба Михаиловић МФ,
Београд