logogrey

Секција за хигијену

Актуелности

  • Нема стручних скупова у најави

Председник:
Проф. Др Александар Ћорац
Медицински факултет Приштина са седиштем у К.Митровици

Потпредседник:
проф. др Нела Ђоновић

Секретар:
др Весна Слепчпевић
Градски завод за јавно здравље
Београд