logogrey

Секција за хирургију шаке

Актуелности

  • Нема стручних скупова у најави
  • Нема прошлих стручних скупова

Председник:
проф. др Дејан Вуловић
Клинички центар Крагујевац,
Центар за пластичну хирургију
Крагујевац

Потпредседник:

Секретар:
др Жељко Ћурчић
Институт за ортопедско-хируршке болести „Бањица“
Београд