logogrey

Секција за клиничку биохемију

(овде може ићи мали текст када је основана и сл.)

Актуелности

  • Нема стручних скупова у најави

Председник:
проф. др Александра ИСАКОВИЋ
Институт за медицинку и клиничку биохемију
Београд

Потпредседник:

Секретар:
доц. др Татјана НИКОЛИЋ
Институт за медицинку и клиничку биохемију
Београд