logogrey

Секција за нуклеарну медицину

Актуелности

  • Нема стручних скупова у најави

Председник:
др Аида Афган
Центар за нуклеарну медицину УКЦС
Београд

Потпредседник:
проф. др Драгана Шобић Шарановић

Секретар:
др Мирјана Радуловић