logogrey

Секција за перинаталну медицину

Актуелности

  • Нема стручних скупова у најави

Председник:
проф. др Жељко Миковић
ГАК Народни фронт
Београд

Потпредседник:
прим. др Веселин Вушуровић

Секретар:
асист. Др Весна Мандић Марковић
Београд