logogrey

Секција за стоматолошку протетику

Актуелности

  • Нема стручних скупова у најави
  • Нема прошлих стручних скупова

Председник:
проф. др Раде Живковић
Клиника за стоматолошку протетику
СФ Београд

Потпредседник:
проф. др Ивица Станчић

Секретар:
проф. др Александар Милић Лемић
Клиника за стоматолошку протетику СФ Београд