Новине у дијагностици и лечењу уринарних инфекција у деце

Педијатријска секција
Аутори: Проф. др Мирјана Костић
Акредитовано:А-1-1039/22 са 2 бода за лекаре
Тест важи до 9.5.2023.