Плакање као универзални и јединствени начин изражавања емоција код људи и туговање

Секција опште медицине
Аутор:прим. мр сц. мед. др Златка Марков
Акредиовано А-1-1759/23, са 5 бодова за лекаре, стоматологе. фармацеуте и биохемичаре