Епидемиолошка секција (два стручна састанка)

Акредитовано А-1-578/23 са 2 бода за слушаоце, за лекаре.

Акредитовано А-1-580/23 са 2 бода за слушаоце, за лекаре.

Сертификати су бесплатни за чланове, за оне који нису чланови друштва 4000 динара за израду сертификата.