Секција за ортопедску хирургију и трауматологију

„Реконструктивне микрохируршке процедуре у ортопедској хирургији“