Секција за аларгологију и клиничку имунологију и изборна Скупштина секције