Секција за анестезиологију, интензивно лечење и терапију бола

Време

15/09/2023    
09:00

Локација

Задужбина Илије Коларца
Студентски трг 5, Београд, Србија

Тип догађаја

8. Београд анестезија форум- БАФ

Периоперативно лечење пацијената високог ризика у различитим гранама хирургије

Акредитовано: А-1-608 са 6 бодова за слушаоце и 12 бодова за предаваче,  за лекаре.

___