Секција за анестезиологију, интензивно лечење и терапију бола

Време

17/09/2023    
09:00

Локација

Српско лекарско друштво
Краљице Наталије 3, Београд, 11000

Тип догађаја

8. Београд анестезија форум- БАФ

Новине у анестезиологији, ургентној медицини и интензивном лечењу

Акредитовано А-1-554/23 са 5 бодова за слушаоце, 6 постери, 8 усмени и 9 предавачи, за лекаре.

___