Секција за микологију и изборна Скупштина секције

Време

05/09/2023    
11:00

Локација

Српско лекарско друштво
Џорџа Вашингтона 19, Београд, 11000

Тип догађаја

„Медицинска микологија у Србији“