Секција за патологију

Акредитовано : А-1-1774/23, са 12 поена за предаваче и 6 поена за слушаоце, за лекаре.

Бесплатно за чланове Друштва, а за остале 8000 динара.