Секција за патологију

Акредитован: А-1-1117/23, са 4 бода за слушаоце, за лекаре

Бесплатно за чланове друштва, а за оне који нису чланови друштва 4000 за израду сертификата.