Секција за социјалну медицину

Време

31/03/2023    
11:00

Локација

Српско лекарско друштво
Џорџа Вашингтона 19, Београд, 11000

Тип догађаја

„Мобилност и миграције здравствених кадрова“

Акредитовано: А-1-617/23,са 6 бодова за слусаоце, за лекаре.