logogrey

Дерматовенеролошка секција

Актуелности

  • Нема стручних скупова у најави

Председник:
проф. др Мирјана Милинковић Срећковић
Клиника за дерматовенерологију УКЦС, Београд

Потпредседници:
доц. др Мирјана Гајић Вељић
проф. др Жељеко Мијушковић
проф. др Милан Матић

Секретар:
доц. др ЈеленаСтојковић Филиповић
Клиника за дерматовенерологију УКЦС, Београд