Ginekolosko-akuserska

Гинеколошко-акушерска секција

Актуелности

Председник:
проф. др Оливера КОНТИЋ ВУЧИНИЋ
Клиника за гинекологију и аушерство КЦС, Београд

Потпредседник:
доц. др Ђорђе Илић,
проф. др Горалн Релић

Секретар:
доц. др Милан Докић
Клиника за гинекологију и аушерство КЦС, Београд