Секција за клиничку фармакологију

Издања

Адреса:
Српско лекарско друштво – Секција за клиничку фармакологију
11000 Београд
Џорџа Вашингтона 19
Тел 3234 450

Секретаријат:

Центар за клиничку фармакологију Клиничког Центра Србије
Прим. др Драгана Маца А. Кастратовић, др сц. мед
Спец клиничке фармакологије
11000 Београд
Пастерова 2

Емаил: prim.drmaca.kastratovic@gmail.com
Тел. 3067 528 (8,30-16,30)