logogrey

Секција за медицину рада

Актуелности

  • Нема стручних скупова у најави

Председник:
проф. др Александар Миловановић
Институт за медицину рада „Др Драгомир Карајовић“
Београд

Потпредседник:
проф. др Јовица Јоановић

Секретар:
др Јелена Ђоковић
Институт за медицину рада „Др Драгомир Карајовић“
Београд