logogrey

Секција за судску медицину

Актуелности

  • Нема стручних скупова у најави

Председник:
проф. др Игор Веселиновић
Центар за судску медицину, токсикологију и молекуларну генетику КЦВ, Нови Сад

Потпредседник:

Секретар:
доц. др Радослав Радосавкић
Центар за судску медицину, токсикологију и молекуларну генетику КЦВ, Нови Сад