септембар – дан руских хуманитарних мисија у Србији