Успешно управљање временом као основ успоставања равнотеже између личне и професионалне улоге

Секција опште медицине
Аутори: прим др сц. мед. др Златка Марков
Акредитовано: A-1-1036/22 са 5 бодова за лекаре, стоматологе и мед. сестре и техничаре
Тест важи до 9.5 2023