Етички кодекс акупунктуролога Србије

(регистрованих практичара акупунктуре и сродних техника у Секцији за Акупунктуру Српског лекарског друства)