Нефролошка секција

Време

24/11/2023    
12:00

Локација

Војномедицинска академија
Црнотравска 17, Београд, Србија

Тип догађаја

“60. година Клинике за нефрологију Војномедицинске академије:
правци развоја“

Акредитовано:А-1-2235/23,   са 4 бода слушаоци, 5 постери, 7 усмени и 8 предавачи, за лекаре, фармацеуте и биохемичаре

Бесплатно за чланове Друштва, за учеснике који нису чланови 4.000 динара за израду сертификата.