logogrey

Секција за дечију хирургију

Актуелности

  • Нема стручних скупова у најави

Председник:
проф. др Марија ЛУКАЧ
Универзитетска дечја клиника, Београд

Потпредседник:
др Звездан Старчевић

Секретар:
проф.др Сања СИНЂИЋ АНТУНОВИЋ
Универзитетска дечја клиника, Београд